Сервіс та гарантії

УМОВИ

1. Гарантійне обслуговування буде здійснюватися лише в тому випадку, коли буде надано офіційний рахунок-фактуру або квитанцію з продажу, а також гарантійний талон, який має бути заповнений чітко та без помилок. Компанія залишає за собою право відмовити в безкоштовному гарантійному обслуговуванні або заміні обладнання, якщо вищенаведені документи не надано або інформація, яка міститься в них, є неповною.

2. Гарантія поширюється тільки на обладнання, що було встановлене фірмами, які мають відповідні документи на проведення монтажних робіт.

3. Гарантія надається за умови проходження сервісного обслуговування:
- не менше, ніж два рази на рік для приміщень комерційного призначення;
- не менше, ніж раз на рік для приміщень побутового призначення.

4. Гарантія не діє, якщо пошкодження сталися внаслідок будь-яких змін в обладнанні, які були зроблені без попередньої письмової згоди з компанією, з метою пристосування виробу до державних або місцевих технічних стандартів чи вимог безпеки, які є чинними в певній країні, крім тієї, у якій виріб було вперше продано.

5. Гарантія не діє, якщо тип або серійний номер виробу були змінені, знищені, вилучені або їх не можна розпізнати (є нерозбірливими).

6. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли внаслідок:
- механічних пошкоджень;
- невиконання умов експлуатації та помилкових дій власника;
- неправильної установки, транспортування;
- стихійного лиха (блискавка, пожежа, повінь тощо), а також інших незалежних від волі продавця і виробника форс-мажорних обставин;
- потрапляння зайвих предметів, рідини;
- ремонту та внесення конструктивних змін не уповноваженими на це особами;
- невідповідності параметрів електричних, телекомунікаційних та кабельних мереж вимогам державних стандартів України.

Гарантійний ремонт не включає: періодичне технічне обслуговування, монтаж/демонтаж та налагодження виробу. Установлення, монтаж та налагодження виробу здійснюють фахівці, які уповноважені фірмами-дилерами компанії і несуть відповідальність за вищеназвані дії.

7. Ця гарантія в жодному разі не обмежує законні права Покупця, які він має згідно з чинним законодавством країни, а також не впливає на його відносини з дилером, відповідно до договору купівлі-продажу.